Twee zeer actuele en interessante rapporten zijn is het Gezondheid, Welzijn & Productiviteit in Kantoren rapport van de Dutch Green Building Counsil en Health, Wellbeing & Productivity in Offices ,The next chapter for green building (2014) van de World Green Building Counsil.  Het Nederlandse rapport van de Dutch Green Building Counsil is gebaseerd op het rapport van de World Green Building Counsil, maar grondig herschreven naar de Nederlandse situatie. Wij raden het zeker aan beide rapporten eens te lezen.

Een paar opvallende conclusies:

Kosten van slechte gezondheid verschillen per sector en per land, en zijn zelden vergelijkbaar, maar de impact is duidelijk:

  • Het jaarlijkse ziekteverzuim in Nederland treft 3,3 miljoen werknemers. Dat is 47% van alle werknemers, is 4% van alle te werken dagen, kost werkgevers 11,5 miljard euro per jaar: 4% van de totale loonkosten.
  • Het jaarlijkse ziekteverzuim in de VS is 3% per werknemer in de private sector, en 4% in de publieke sector, kost werkgevers respectievelijk $ 2.074 en $ 2.502 per werknemer per jaar.
  • Slechte geestelijke gezondheid alleen kost Britse werkgevers £ 30 miljard per jaar door de verloren productie, werving en afwezigheid.
  • De totale kosten voor het bedrijfsleven van een slechte gezondheid en ziekteverzuim in Australië worden geschat op $ 7 miljard per jaar, terwijl de kosten van ‘presenteïsme’ (niet volledig functionerende op het werk als gevolg van medische aandoeningen) worden geschat op 26 miljard Australische dollars.